top of page

3D Tasarım

Üç boyutlu modelleme, bir nesnenin herhangi bir yüzeyinin özel bir yazılım aracılığıyla üç boyutlu matematiksel suretini oluşturma sürecidir. Sürecin sonunda el edilen ürün üç boyutlu model, bu işi yapan kişi ise üç boyut sanatçısı olarak adlandırılmaktadır. Üç boyutlu işleme adı verilen süreçle iki boyutlu bir görüntü üç boyutlu olarak görüntülenebilir. Model, üç boyutlu baskı cihazları kullanılarak fiziksel olarak da oluşturulabilir.

Modeller otomatik veya el yordamıyla oluşturulabilir. Üç boyutlu bilgisayar grafikleri için geometrik modelleme işlemi heykel gibi plastik sanatlara benzer süreçlerden geçer.

Üç boyutlu model üretmek için özel üç boyutlu modelleme yazılımları bulunmaktadır. Bu yazılımlar modelleme uygulaması veya modelci olarak anılırlar.

indir.jpg
bottom of page